Personel

İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Adı ve Soyadı

Ünvanı

Telefon No

IP

e-posta

Ayla POLAT 

Şube Müdürü

305 31 89

6802701

ayla.polat@hacettepe.edu.tr

Davut AYDOĞAN

Şef

305 10 26

6802041

davut.aydogan@hacettepe.edu.tr

Elimdar AYDEMİR

Bilgisayar İşletmeni

305 10 26

6802703

elimdaraydemir@hacettepe.edu.tr

Ahmet KARABUDAK

Bilgisayar İşletmeni

305 10 26

6802042

ahmet.karabudak@hacettepe.edu.tr

Adem ÜNAL

Hizmetli

305 23 03

6802051

adem.unal@hacette.edu.tr

Nazik ŞİMŞEK

Hizmetli

305 23 06

 

naziksimsek@hacettepe.edu.tr

Yasin ALARDEK

Hizmetli

305 23 06

 

yasin.alardek@hacettepe.edu.tr

Ergin ALTAY

Hizmetli

305 23 06

 

 

Yener ALDEMİR

Memur

305 23 11

 

yener.aldemir@hacettepe.edu.tr

Cemal ÇELİK

Teknisyen Yrd.

305 23 11

 

cemal.celik@hacettepe.edu.tr

İdari İşler Şefliği (Beytepe)

Adı ve Soyadı

Ünvanı

Telefon No

 

e-posta

Nuriye AVAN

Şef 

297  65 55

7806582

nuriye.avan@hacettepe.edu.tr

Tümer COŞKUN

Teknisyen Yrd.

297  65 55

7806581

tumerc@hacettepe.edu.tr

Muharrem CEBECİ

Hizmetli

297 65 55

 

muharrem.cebeci@hacettepe.edu.tr

Fadime SARIÇİÇEK

Hizmetli

297 65 55

 

fadime.saricicek@hacettepe.edu.tr

 

Görev Tanımı:

1- Daireye gelen evrakların tasnifini yapmak

2- Evrakların zarflarını açmak ve kaşelemek

3- Gelen ve giden evraklar ile her türlü yazışmanın kayıt işlemlerini yapmak

4- Evrakları bilgisayara kaydetmek ve numara vermek

5- Evrakları zimmet karşılığı ilgililere teslim etmek

6- Evrakların işlemi bittikten sonra çık ve işlem dosyasında arşivlemek

7- Temizlik hizmetlerinin yerini getirilmesini sağlamak

8- Başkanlığımızın kırtasiye, demirbaş bakım onarım ve temizlik ihtiyaçlarını belirleyerek bunların temini için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile temasta bulunmak

9- Demirbaş niteliğindeki malzemelerin demirbaş numaralarının verilerek muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlamak

10- Demirbaş kayıtlarından düşülmesi gereken malzemelerin kayıt silme işlemlerini yapmak

11- Yıl sonunda genel demirbaş sayımlarının yapılmasını sağlamak

Benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek

Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
06100 Sıhhıye/ANKARA
(0 312) 305 10 25 /(0 312) 305 24 00
Sayfa Sorumlusu: Şahin DİNÇER
pdb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Nisan 2017