Personel
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Ayla POLAT  Şube Müdürü 305 31 89 ayla.polat@hacettepe.edu.tr
Davut AYDOĞAN Şef 305 10 26 davut.aydogan@hacettepe.edu.tr
Elimdar AYDEMİR Bilgisayar İşletmeni 305 10 26 elimdaraydemir@hacettepe.edu.tr
Adem ÜNAL Hizmetli 305 23 03 adem.unal@hacette.edu.tr
Nazik ŞİMŞEK Hizmetli 305 23 06 naziksimsek@hacettepe.edu.tr
Adnan TOKSÖZ Hizmetli 3052303 adnan.toksöz@hacettepe.edu.tr
Yasin ALARDEK Hizmetli 305 23 06 yasin.alardek@hacettepe.edu.tr
Serpil KORAL İşçi 305 23 06 serpilkoral@hacettepe.edu.tr
İdari İşler Şefliği (Beytepe)
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Nuriye AVAN Şef  297  65 55 nuriye.avan@hacettepe.edu.tr
Tümer COŞKUN Teknisyen Yrd. 297  65 55 tumerc@hacettepe.edu.tr
Muharrem CEBECİ Hizmetli 297 65 55 muharrem.cebeci@hacettepe.edu.tr

 

Görev Tanımı:

1- Daireye gelen evrakların tasnifini yapmak

2- Evrakların zarflarını açmak ve kaşelemek

3- Gelen ve giden evraklar ile her türlü yazışmanın kayıt işlemlerini yapmak

4- Evrakları bilgisayara kaydetmek ve numara vermek

5- Evrakları zimmet karşılığı ilgililere teslim etmek

6- Evrakların işlemi bittikten sonra çık ve işlem dosyasında arşivlemek

7- Temizlik hizmetlerinin yerini getirilmesini sağlamak

8- Başkanlığımızın kırtasiye, demirbaş bakım onarım ve temizlik ihtiyaçlarını belirleyerek bunların temini için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile temasta bulunmak

9- Demirbaş niteliğindeki malzemelerin demirbaş numaralarının verilerek muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlamak

10- Demirbaş kayıtlarından düşülmesi gereken malzemelerin kayıt silme işlemlerini yapmak

11- Yıl sonunda genel demirbaş sayımlarının yapılmasını sağlamak

Benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek

Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
06100 Sıhhıye/ANKARA
(0 312) 305 10 25 /(0 312) 305 24 00
Sayfa Sorumlusu: Şahin DİNÇER
pdb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Aralık 2019