Personel

AKADEMİK PERSONEL TAYİN MÜDÜRLÜĞÜ

SIHHİYE

 

Adı ve Soyadı

Ünvanı

Telefon No

IP

e-posta

Songül ULUCAN

Müdür V.

305 10 27

6802040

songul.ulucan@hacettepe.edu.tr

Sibel ALTINER

Şef

305 10 27

6802721

sibel.altiner@hacettepe.edu.tr

Engin DEMİRKISAN

Şef

305 10 27

 

demirkisan@hacettepe.edu.tr

Kadir Serdar SEZĞİN

Bilgisayar İşletmeni 

305 10 27

6802045

kss@hacettepe.edu.tr

Koray TUNCAY

Memur

305 10 27

6802724

koray.tuncay@hacettepe.edu.tr

Tuğrul KARAGÖZ

Memur

305 10 27

6802722

tugrul.karagoz@hacettepe.edu.tr

Ebru KAYA

Memur

305 10 27

 

kayaebru@hacettepe.edu.tr

 

BEYTEPE

Adı ve Soyadı

Ünvanı

Telefon No

 

e-posta

Sadık ŞAHİN 

Müdür / Başkan Yardımcısı

297 65 50

 

sahin@hacettepe.edu.tr

 

Sevcan ÖZCAN

Sekreter

297 65 50

7806546

sevcano@hacettepe.edu.tr

İlhan COŞGUN

Şef 

297 65 53

 

ilhan.cosgun@hacettepe.edu.tr

Pınar ÜNER

Bilgisayar İşletmeni

297 65 53

7806555

pinaruner@hacettepe.edu.tr

Hatice ÖZTÜRK

Bilgisayar İşletmeni

305 10 33

6802014

hatice.ozturk@hacettepe.edu.tr

Cengiz İPEK

Bilgisayar İşletmeni

297 65 53 

 

cengizi@hacettepe.edu.tr

Remziye SARIKUŞ ÖZDEMİR

Memur

297 65 53

 

remziye.sarikusozdemir@hacettepe.edu.tr

Akademik Görevlendirme Şefliği (Beytepe)

Adı ve Soyadı

Ünvanı

Telefon No

 

e-posta

Zeynel Abidin YILDIRIM

Şef 

297 65 57

 

zeynelabidin.yildirim@hacettepe.edu.tr

 

Görev Tanımı:

1- Başka kurumlara naklen tayin edilecek personel için gelen taleplerin çalıştığı birime yazılması ve alınan cevabi yazının da talep eden kuruma yazılması

2- Üniversitemizde ders saati başına ücretle çalışacak personelin ek ders atama onayının alınması

3- Diğer üniversitelerde ders saati başına ücretle görevlendirilecek personelin yazışmaları

4- Rektör, Fakülte Dekanları ile Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma Merkezi Müdürlerinin atanmaları ile ilgili yazışmalar

5- Yurtdışına çıkacak akademik personelin vize işlemlerinde kullanması için çalışma belgesi düzenlenmesi

6- Kadro değişikliği (yılda bir kez)

7- Kademe ve derece terfisi onayları

8- Bilim Uzmanlığı ve doktora derecesi değerlendirme onaylarının alınması

9-  Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeler

10- Ücretsiz izin onayları (Doğum sonrası, 10 yılını doldurması ve askerlik nedeniyle) ve Sosyal Güvenlik Kurumu ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi

11- Sözleşmeli olarak çalışan Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının sözleşmelerinin düzenlenmesi ve her yıl yenilenmesi

12- Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanlarının sözleşmelerinin düzenlenmesi ve her yıl yenilenmesi

13- İstifa eden akademik personelin istifa onaylarının alınması

14- Akademik personelin unvan değişiklik onaylarının alınması

(Arş.Gör.'den Öğr.Gör.'e, Doçentlikten Profesörlüğe...vb)

15- Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzmanların görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin yazışmalar ve atama onaylarının alınması

16- Kurum dışına naklen tayin edilen akademik personelin bildirim fişi, maaş nakil ilmühaberi ve Sosyal Güvenlik Kurumu ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi

17- Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı ile yabancı dil tazminatı almaya hak kazanan akademik personelin yabancı dil tazminat onaylarının alınması

18- Orta Öğretimde hazırlık sınıfı okuyan akademik personele bir kademe verilmesine ilişkin intibak onayının alınması

19- Akademik Personelin SSK hizmetlerinin intibaklarının yapılması

20- Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirilmelerine ilişkin onayların alınması

21- Hastaneler Genel Direktörlüğü ve Hastaneler Başhekimlerinin atamaları ile ilgili yazışmalar

22- Görevli olarak yurtdışına çıkan akademik personele ait görev pasaport formunun düzenlenmesi

23- Akademik personel ile ilgili genelge ve mevzuata ilişkin yazıların üniversite içindeki ilgili birimlere dağıtımı

24- Tıpta uzmanlık derecesi alan akademik personelin uzmanlık değerlendirme onaylarının alınması

25- 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yurtdışında görevlendirilen akademik personel listesinin YÖK'e ve Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmesi.

26- Akademik Personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu İşe giriş ve ayrılış bildirgelerinin üniversite içindeki ilgili birimlere gönderilmesi

27- Fakülte Dekanları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ile Hastaneler Genel Direktörünün vekalet yazışmaları

28- Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bilim Dalı Başkanlığı ile ilgili yazışmalar

29- Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri tayin işlemleri

30- Akademik personelin hizmet ödül verilerinin düzenlenmesi

Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
06100 Sıhhıye/ANKARA
(0 312) 305 10 25 /(0 312) 305 24 00
Sayfa Sorumlusu: Şahin DİNÇER
pdb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Nisan 2017