Personel

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Adı ve Soyadı

Ünvanı

Telefon No

e-posta

Suna KOÇ

Başkan V.

 305 10 25 / 305 24 00

sunakoc@hacettepe.edu.tr

Kemal YILMAZ

Başkan Yardımcısı

305 23 20

kemal.yilmaz@hacettepe.edu.tr

Hacı BÜLBÜL

Başkan Yardımcısı

305 10 14

hbulbul@hacettepe.edu.tr

Mustafa ALTAY

Başkan Yardımcısı

305 23 18

mustafaa@hacettepe.edu.tr

Sadık ŞAHİN

Başkan Yardımcısı

297 65 50

sahin@hacettepe.edu.tr

Dilek SELEK

Sekreter-Bilgisayar İşletmeni

305 10 25 /305  24 00

ydilek@hacettepe.edu.tr

Görev Tanımı:

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29.maddesi uyarınca kurulmuş ve bu husustaki karar da 21.11.1983 gün ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır.

Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak.

Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, idari personelin hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak.

Başkanlığımız, akademik-idari personel ile diğer pozisyonlarda (35.madde-4/B Sözleşmeli-Geçici İşçi-Yabancı Uyruklular-Sanatçı Sözleşmeli Öğretim Elemanları) ve ek ders ücreti ödenmek suretiyle atanan tüm personelin özlük işlemlerini (atanmasından emekliliğine kadar geçen süreçteki işlemlerini) yerine getirmekle görevlidir.

Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
06100 Sıhhıye/ANKARA
(0 312) 305 10 25 /(0 312) 305 24 00
pdb@hacettepe.edu.tr