Personel
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No IP  e-posta
Suna KOÇ Başkan V. 305 10 25
305 24 00
sunakoc@hacettepe.edu.tr
Kemal YILMAZ Başkan Yardımcısı 305 23 20 6802704 kemal.yilmaz@hacettepe.edu.tr
Hacı BÜLBÜL Başkan Yardımcısı 305 10 14 6802021 hbulbul@hacettepe.edu.tr
Mustafa ALTAY Başkan Yardımcısı 305 23 18 6802044 mustafaa@hacettepe.edu.tr
Sadık ŞAHİN Başkan Yardımcısı 297 65 50 sahin@hacettepe.edu.tr
Dilek SELEK Sekreter
Bilgisayar İşletmeni
305 10 25
305 24 00
Faks: 309 06 20
7806550 ydilek@hacettepe.edu.tr

Görev Tanımı:

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29.maddesi uyarınca kurulmuş ve bu husustaki karar da 21.11.1983 gün ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır.

Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak.

Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, idari personelin hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak.

Başkanlığımız, akademik-idari personel ile diğer pozisyonlarda (35.madde-4/B Sözleşmeli-Geçici İşçi-Yabancı Uyruklular-Sanatçı Sözleşmeli Öğretim Elemanları) ve ek ders ücreti ödenmek suretiyle atanan tüm personelin özlük işlemlerini (atanmasından emekliliğine kadar geçen süreçteki işlemlerini) yerine getirmekle görevlidir.

Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
06100 Sıhhıye/ANKARA
(0 312) 305 10 25 /(0 312) 305 24 00
Sayfa Sorumlusu: Şahin DİNÇER
pdb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Nisan 2017