Personel
KADRO VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ 
Kadro ve İstatistik Şefliği (Sıhhiye)
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Gürbüz ATMACA Şef 305 14 88 gurbuz.atmaca@hacettepe.edu.tr
Hatice Şule ŞAHİN Memur 305 14 88 h.sulesahin@hacettepe.edu.tr
Safiye Esra UÇAK Bilgisayar İşletmeni 305 14 88 s.esraucak@hacettepe.edu.tr

 

Görev Tanımı:

1- Üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personelin kadro işlemlerini takip etmek, istatistikî bilgiler vermek.

2- Öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kullanma izni almak, idari kadrolara Başbakanlık Devlet Personel Daire Başkanlığından açıktan atama izni almak.

3- Yıl içerisinde ihtiyaç nedeniyle karşılıklı derece değişikliği ile akademik kadro ihtiyacını karşılamak amacıyla kadro aktarma talebimizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından uygunluğunun sağlanarak üniversite içinde tahsisini sağlamak.

4- İzni alınan öğretim üyeleri kadroları teyit edilerek ilan edilmesi için Yazı İşleri Müdürlüğümüze göndermek. İzni alınan öğretim yardımcıları kadrolarının ilanlarını ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayınlamak.

5- Öğretim elemanlarının personel hareketliliğini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına her ay sonu itibariyle istatistiki bilgiler ile bildirmek.

6- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Öğretim Elemanı Bilgi Derleme programı aracılığıyla akademik personel bilgi güncellemesini yapmak.

7- Teklif üzerine yapılan birimler arası kadro değişikliklerini, serbest bırakılan akademik kadrolarda izlenen yol paralelinde tescil ettirilip vizesi alınan idari kadroların personel hareketliliklerini her ay sonu itibariyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına istatistiki bilgi olarak göndermek. Ayrıca her  üç ayda bir idari personel ve kadro istatistiklerini Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığının web sayfasına bildirmek.

8- Yeni birimlerin kadro ihtiyacının ihdas yoluyla temini, idari ve akademik personelin terfi amacıyla kadro derecelerinin yükseltilmesi ile kadrolu personel planlaması amacıyla boş kadroların unvan ve derece değişiklikleri hazırlanarak her yıl mayıs ayı sonunda teklif edilmesini, talebimizin Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı nezdinde görüşmelerde savunulması sonrasında her yıl eylül ayında Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılan kadro ihdası ve dolu boş kadro değişikliğin alt birimlere tahsisini ve ilgili kurumlarda tescili Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca vizesini sağlamak. 9- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı sözleşmeli personel, geçici işçi ve canlı modellerin, akademik sanatçı sözleşme pozisyonlarının Maliye Bakanlığından çalışma ve ödeme vizelerini temin etmek.

10- Sözleşmeli personel ve geçici işçi kadroların dolu boş durumunu her ay sonu itibariyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına istatistiki bilgi olarak göndermek. Kadroların unvan bazında dolu boş durumlarını ise her üç ayda bir Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığının web sayfasına bildirmek.

11- Güncel izlenen kadro ve personel bilgilerinden yararlanarak talep doğrultusunda istatistiki bilgiler üretmek, isim listesi ve adres etiket dökümleri hazırlamak, bilgi formları, tablo ve grafiklerle üniversite içinde ve ilgili kurumlar tarafından periyodik ve münferit bilgi isteklerini karşılamak.

12- Özel ve kamu kurumlarınca istenilen istatistiki bilgi ve belgeleri hazırlamak, ilgili kurumlara sunmak.

13- Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarının birim, unvan, derece bazında güncel tutulması için YÖKSİS veri tabanına her türlü değişiklik bilgilerini girip kontrolünü yapmak.

14- Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
06100 Sıhhıye/ANKARA
(0 312) 305 10 25 /(0 312) 305 24 00
Sayfa Sorumlusu: Şahin DİNÇER
pdb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Aralık 2019