Personel
HASTANELER PERSONEL TAYİN MÜDÜRLÜĞÜ
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Ali Rıfkı GÜNDOĞAN Müdür V. 305 23 08 arifki@hacettepe.edu.tr
Sadike BALTACI Bilgisayar İşletmeni  305 23 08 sbaltaci@hacettepe.edu.tr
Nuran KARATAŞ ÖNAL Bilgisayar İşletmeni  305 23 08 nuran.karatas@hacettepe.edu.tr
Burcu KARA Memur 3052308 burcukara@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
06100 Sıhhıye/ANKARA
(0 312) 305 10 25 /(0 312) 305 24 00
Sayfa Sorumlusu: Şahin DİNÇER
pdb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Aralık 2019