Personel

ÖZLÜK HAKLARI TAHAKKUK MÜDÜRLÜĞÜ  (SIHHİYE)

 

 

 

 

 

Adı ve Soyadı

Ünvanı

Telefon No

IP

e-posta

Hacı BÜLBÜL

Müdür / Başkan Yardımcısı

305 10 14

6802021

hbulbul@hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

Akademik Personel Tahakkuk Şefliği

Fevzi ALTUNEL

Şef

305 10 31

6802017

fevzi.altunel@hacettepe.edu.tr

Havva DİNÇER

Şef

305 10 31

 

hdincer@hacettepe.edu.tr

Hakkı TIĞLIOĞLU

Bilgisayar İşletmeni

305 10 31

6802016

hakkı.tığlıoğlu@hacettepe.edu.tr

Mehmet GÜL

Bilgisayar İşletmeni

305 10 31

6802713

memog@hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

 

Üniversite Personel Tahakkuk Şefliği

 

 

 

Ali Fuat ERDEM

Şef

305 11 16

 

a.fuat.erdem@hacettepe.edu.tr

Rahime ÇOPUR

Bilgisayar İşletmeni

305 11 16

6802052

Rahime.acik@hacettepe.edu.tr

Öznur SÜRÜCÜ

Bilgisayar İşletmeni

305 11 16

6802013

Oznur.surucu@hacettepe.edu.tr

Mustafa AYDIN

Memur

305 11 16

6802708

mustafaaydin@hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

Hastaneler Personel Tahakkuk Şefliği

Turan ÖZTÜRK

Şef

305 10 33

6802012

turano@hacettepe.edu.tr

Osman YANAR

Bilgisayar İşletmeni

305 10 33

6802710

osyan@hacettepe.edu.tr

Bahattin AKBULUT

Memur

305 10 33

6802714

bahattin@hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

 

Döner Sermaye İşletmeleri Tahakkuk Şefliği

Güler TEMELTAŞ

Şef  

305 23 40

6802018

gulert@hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

 

Sendika Şefliği

 

 

 

 

Gülcan YILDIZ 

Bilgisayar İşletmeni

305 23 44

6802015

gulcan.yildiz@hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

Ek Ders ve Sözl. Pers. Tahakkuk Şefliği

Zekeriye ALTAY

Şef

305 15 00

6802030

zekeriyaa@hacettepe.edu.tr

Sibel KARAASLAN

Bilgisayar İşletmeni

305 15 00 

6802009

sibelka@hacettepe.edu.tr

Nurten BUĞDAYCI

Bilgisayar İşletmeni

305 10 31

6802043

bugdayci@hacettepe.edu.tr

Emekli Keseneği Tahakkuk Şefliği

 

 

 

Murat DURSUN

Şef

305 15 51

6802709

murat.dursun@hacettepe.edu.tr

Sadegül DÜMENDER

Bilgisayar İşletmeni

305 15 51

6802019

gulsade@hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZLÜK HAKLARI TAHAKKUK MÜDÜRLÜĞÜ  (BEYTEPE)

İsmail MEYDAN

Müdür V.

297 65 60

7806578

meydan@hacettepe.edu.tr

Evren YURT

Sekreter

297 65 60

7806560

evren.yurt@hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

 

Akademik Personel Tahakkuk Şefliği 

Varol KIRCI

Bilgisayar İşletmeni

297 65 62

7806514

varol@hacettepe.edu.tr

Nermin BAL

Bilgisayar İşletmeni

297 65 62

7806562

nerminbal@hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

Ek Ders ve Sözl. Pers. Tahakkuk Şefliği

Sinan ORHAN

Şef

297 65 64

7806579

sinan.orhan@hacettepe.edu.tr

Yasemin TUFAN

Şef

297 65 64

 

yasemin.tufan@hacettepe.edu.tr

Mehmet KARAÇÖR

Bilgisayar İşletmeni

297 65 64

7806564

mehmet.karacor@hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

 

Özlük Hakları Büro Şefliği - Emekli Keseneği Şefliği

Halim İNCEL

Şef 

297 65 61

7806561

halim.incel@hacettepe.edu.tr

Mustafa KAYIŞ

Bilgisayar İşletmeni

297 65 61

7806580

mustafa.kayis@hacettepe.edu.tr

Azmi DEMİR

Bilgisayar İşletmeni

297 65 61

 

azmi.demir@hacettepe.edu.tr

Beyhan DÜNDAR

Hizmetli

297 65 61

 

beyhan.dundar@hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

 

İdari Personel Tahhakkuk Şefliği

Gönül SAĞDIÇ

Şef 

297 65 63

7806568

gonul.sagdic@hacettepe.edu.tr

Nuray SOYUPEK

Bilgisayar İşletmeni

297 65 63

7806566

nuray.soyupek@hacettepe.edu.tr

 

Görev Tanımı:

1- Tüm Üniversite  personelinin,, Maaş ve Sosyal haklara ilişkin ödemelerinin yapılması

2-  2547 sayılı kanunun 33. maddesi uyarınca görevelendirilen Akademik personelimizden Yüksek Lisans ve Doktora amacı ile yurtdışana gönderilenlere ödenen yurt dışı maaşı

3-  Ek ders , sınav ve ek çalışma karşılıkları ücreti işlemleri

4-  Nöbet ücreti işlemleri

5-  Öğrenci Mübedele giderlerinin ödenmesi

6-  Fiili Hizmet zammı devam cetvellerinin hazırlanması ve tahakkuk işlemlerinin yapılması

7-  Döner sermaye ücretinin tahakkuku ve ödenmesi

8-  Personelimizden kesilen kesenek ve  karşılıkları ile genel sağlık sigortası pirim tutarlarının SGKweb sayfasına girilmesi

9-  Çeşitli nedenlerle yersiz ödenen tutarların geri alınması

10-  Aylık sendika üye sayısı ve sendika aidat kesintilerinin ilgili sendikalara bildirilmesi

11-  Nakil gelen, emekli olan  Sağlık Bakanlığından Doktora için gelenlerin işlemleri

12- Tübitak ve Avrupa Birliği projesi kapsamında gelenlerin aylıklarının yapılması

13- Üniversitemiz personelinin Promosyon ücretlerinin ödenmesi

14- İcra, nafaka, özel şahıs sigorta poliçe işlemlerinin yapılması

15- Özel kesintiler olarak otopark, anaokulu, misafirhane gibi kesintilerin yapılması.

Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
06100 Sıhhıye/ANKARA
(0 312) 305 10 25 /(0 312) 305 24 00
Sayfa Sorumlusu: Şahin DİNÇER
pdb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Nisan 2017