Personel
ÖZLÜK HAKLARI TAHAKKUK MÜDÜRLÜĞÜ  (SIHHİYE)
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No IP e-posta
Hacı BÜLBÜL Müdür / Başkan Yardımcısı 305 10 14 6802021 hbulbul@hacettepe.edu.tr
Akademik Personel Tahakkuk Şefliği
Havva DİNÇER Şef 305 10 31 hdincer@hacettepe.edu.tr
Hakkı TIĞLIOĞLU Bilgisayar İşletmeni 305 10 31 6802016 hakkı.tığlıoğlu@hacettepe.edu.tr
Mehmet GÜL Bilgisayar İşletmeni 305 10 31 6802713 memog@hacettepe.edu.tr
Üniversite Personel Tahakkuk Şefliği
Ali Fuat ERDEM Şef 305 11 16 a.fuat.erdem@hacettepe.edu.tr
Rahime ÇOPUR Şef 305 11 16 6802052 Rahime.acik@hacettepe.edu.tr
Öznur SÜRÜCÜ Bilgisayar İşletmeni 305 11 16 6802013 Oznur.surucu@hacettepe.edu.tr
Mustafa AYDIN Bilgisayar İşletmeni 305 11 16 6802708 mustafaaydin@hacettepe.edu.tr
Hastaneler Personel Tahakkuk Şefliği
Turan ÖZTÜRK Şef 305 10 33 6802012 turano@hacettepe.edu.tr
Osman YANAR Bilgisayar İşletmeni 305 10 33 6802710 osyan@hacettepe.edu.tr
Bahattin AKBULUT Bilgisayar İşletmeni 305 10 33 6802714 bahattin@hacettepe.edu.tr
Döner Sermaye İşletmeleri Tahakkuk Şefliği
Güler TEMELTAŞ Şef   305 23 40 6802018 gulert@hacettepe.edu.tr
Ergin ALTAY Büro Elemanı 305 23 40
Sendika Şefliği
Gülcan YILDIZ  Bilgisayar İşletmeni 305 23 44 6802015 gulcan.yildiz@hacettepe.edu.tr
Ek Ders ve Sözl. Pers. Tahakkuk Şefliği
Zekeriye ALTAY Şef 305 15 00 6802030 zekeriyaa@hacettepe.edu.tr
Sibel KARAASLAN Bilgisayar İşletmeni 305 15 00  6802009 sibelka@hacettepe.edu.tr
Nurten BUĞDAYCI Bilgisayar İşletmeni 305 10 31 6802043 bugdayci@hacettepe.edu.tr
Emekli Keseneği Tahakkuk Şefliği
Murat DURSUN Şef 305 15 51 6802709 murat.dursun@hacettepe.edu.tr
Sadegül DÜMENDER Bilgisayar İşletmeni 305 15 51 6802019 gulsade@hacettepe.edu.tr
ÖZLÜK HAKLARI TAHAKKUK MÜDÜRLÜĞÜ  (BEYTEPE)
İsmail MEYDAN Müdür V. 297 65 60 7806578 meydan@hacettepe.edu.tr
Evren YURT Sekreter 297 65 60 7806560 evren.yurt@hacettepe.edu.tr
Akademik Personel Tahakkuk Şefliği 
Nuran GÜLTÜRK Şef 297 65 62 7806559 nurang@hacettepe.edu.tr
Varol KIRCI Bilgisayar İşletmeni 297 65 62 7806514 varol@hacettepe.edu.tr
Nermin BAL Bilgisayar İşletmeni 297 65 62 7806562 nerminbal@hacettepe.edu.tr
Ek Ders ve Sözl. Pers. Tahakkuk Şefliği
Sinan ORHAN Şef 297 65 64 7806579 sinan.orhan@hacettepe.edu.tr
Yasemin TUFAN Şef 297 65 64 yasemin.tufan@hacettepe.edu.tr
Mehmet KARAÇÖR Bilgisayar İşletmeni 297 65 64 7806564 mehmet.karacor@hacettepe.edu.tr
Özlük Hakları Büro Şefliği - Emekli Keseneği Şefliği
Halim İNCEL Şef  297 65 61 7806561 halim.incel@hacettepe.edu.tr
Mustafa KAYIŞ Bilgisayar İşletmeni 297 65 61 7806580 mustafa.kayis@hacettepe.edu.tr
Azmi DEMİR Bilgisayar İşletmeni 297 65 61 azmi.demir@hacettepe.edu.tr
Beyhan DÜNDAR Hizmetli 297 65 61 beyhan.dundar@hacettepe.edu.tr
İdari Personel Tahhakkuk Şefliği
Gönül SAĞDIÇ Şef  297 65 63 7806568 gonul.sagdic@hacettepe.edu.tr
Nuray SOYUPEK Bilgisayar İşletmeni 297 65 63 7806566 nuray.soyupek@hacettepe.edu.tr

 

Görev Tanımı:

1- Tüm Üniversite  personelinin,, Maaş ve Sosyal haklara ilişkin ödemelerinin yapılması

2-  2547 sayılı kanunun 33. maddesi uyarınca görevelendirilen Akademik personelimizden Yüksek Lisans ve Doktora amacı ile yurtdışana gönderilenlere ödenen yurt dışı maaşı

3-  Ek ders , sınav ve ek çalışma karşılıkları ücreti işlemleri

4-  Nöbet ücreti işlemleri

5-  Öğrenci Mübedele giderlerinin ödenmesi

6-  Fiili Hizmet zammı devam cetvellerinin hazırlanması ve tahakkuk işlemlerinin yapılması

7-  Döner sermaye ücretinin tahakkuku ve ödenmesi

8-  Personelimizden kesilen kesenek ve  karşılıkları ile genel sağlık sigortası pirim tutarlarının SGKweb sayfasına girilmesi

9-  Çeşitli nedenlerle yersiz ödenen tutarların geri alınması

10-  Aylık sendika üye sayısı ve sendika aidat kesintilerinin ilgili sendikalara bildirilmesi

11-  Nakil gelen, emekli olan  Sağlık Bakanlığından Doktora için gelenlerin işlemleri

12- Tübitak ve Avrupa Birliği projesi kapsamında gelenlerin aylıklarının yapılması

13- Üniversitemiz personelinin Promosyon ücretlerinin ödenmesi

14- İcra, nafaka, özel şahıs sigorta poliçe işlemlerinin yapılması

15- Özel kesintiler olarak otopark, anaokulu, misafirhane gibi kesintilerin yapılması.

Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
06100 Sıhhıye/ANKARA
(0 312) 305 10 25 /(0 312) 305 24 00
Sayfa Sorumlusu: Şahin DİNÇER
pdb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Ekim 2018