Hizmet İçi Eğitim Sınav Sonuçları

Üniversitemiz Stratejik Planı uyarınca düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programı sonunda 17.01.2019 tarihinde yapılan yazılı sınav sonuçları aşağıdadır. Çift doğru cevap nedeniyle 25. soru iptal edilmiş olduğundan, değerlendirme 37 soru üzerinden yapılmıştır.

Hizmet İçi Eğitim Yazılı Sınav Sonuçları (Sıhhiye)

Hizmet İçi Eğitim Yazılı Sınav Sonuçları (Beytepe)

Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
06100 Sıhhıye/ANKARA
(0 312) 305 10 25 /(0 312) 305 24 00
Sayfa Sorumlusu: Şahin DİNÇER
pdb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Ağustos 2019