Güncel Duyurular

10-31 ARALIK 2018 DÖNEMİ EKDERS PUANTAJ DUYURUSU

08 Ekim - 11 Kasım 2018 Ekders Puantaj Duyurusu

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2018 yılı Aralık Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Sıhhiye 1. Grup Hizmet İçi Eğitim Programı Tamamlanmıştır. İlgili görseller İçin Lütfen Tıklayınız

12 Kasım - 09 Aralık 2018 Dönemi Ekders Puantaj Duyurusu

Hizmet İçi Eğitim Ders Notları

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2018 yılı Kasım Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

08 Ekim - 11 Kasım 2018 Ekders Puantaj Duyurusu

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2018 yılı Ekim Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

2018-2019 Güz Dönemi Ders Yükü Giriş Duyurusu

17 Eylül 2018 - 07 Ekim 2018 Ekders Puantaj Duyurusu

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2018 yılı Eylül Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

13 Ağustos 2018 - 16 Eylül 2018 Dönemi Ekders Puantaj Duyurusu

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2018 yılı Ağustos Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

11 Haziran - 15 Temmuz 2018 Dönemi Ekders Puantaj Duyurusu

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2018 yılı Temmuz Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

14 MAYIS - 10 HAZİRAN 2018 DÖNEMİ EK DERS PUANTAJ DUYURUSU

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2018 yılı Haziran Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

2017 - 2018 Yaz Dönemi Ders Yükü Bilgi Girişleri Duyurusu

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2018 yılı Mayıs Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

9 Nisan – 13 Mayıs 2018 Dönemi Ekders Puantaj Duyurusu

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2018 yılı Nisan Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

12 Mart- 08 Nisan 2018 Dönemi Ekders Puantaj Duyurusu

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2018 yılı Mart Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

12 Şubat - 11 Mart 2018 Dönemi Ekders Puantaj Duyurusu

2017-2018 Bahar Dönemi Ders Yükü Girişi Duyurusu

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2018 yılı şubat Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

21 Ocak-11 Şubat 2018 Dönemi Ekders Puantaj Duyurusu

01-21 Ocak 2018 Dönemi Ekders Puantaj Duyurusu

Öğretim Elemanları Genel Sınav Ücretlerine Dair 2017-2018 Güz Dönemi Genel Sınav Giriş Duyurusu

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2018 yılı Ocak Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

03-11 OCAK 2018 DÖNEMİ DERS YÜKÜ GİRİŞİ

Hacettepe Üniversitesi İdari Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Kurulu 4 No'lu Karar

TÜRK SAĞLIK-SEN KURUL TOPLANTI KONULARI VE ALINAN KARARLAR

18-31 ARALIK 2017 DÖNEMİ EKDERS PUANTAJ DUYURUSU

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2017 yılı Aralık Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

20 KASIM - 17 ARALIK 2017 DÖNEMİ EKDERS PUANTAJ DUYURUSU

JÜRİ ÜCRET ÖDEMELERİ

16 EKİM - 19 KASIM 2017 DÖNEMİ EKDERS PUANTAJ DUYURUSU

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2017 yılı Kasım Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

28 EKİM - 06 KASIM 2017 DÖNEMİ DERS YÜKÜ DUYURUSU

Hacettepe Üniversitesi İdari Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru İnceleme Sonuçları

Hacettepe Üniversitesi İdari Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Kurulu 1 No’lu Karar

18 EYLÜL - 15 EKİM 2017 EKDERS PUANTAJ TAKVİMİ

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2017 yılı Ekim Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı

2017-2018 Güz Dönemi Ders Yükü Girişi Duyurusu

14 Ağustos - 17 EYLÜL 2017 Dönemi Ekders Puantaj Duyurusu

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2017 yılı Eylül Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

EKDERS PUANTAJ DUYURUSU

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2017 yılı Ağustos Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2017 yılı Temmuz Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

EKDERS PUANTAJ DUYURUSU

Ek Ders Puantaj Duyurusu

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2017 yılı Haziran Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2017 yılı Mayıs Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2017 yılı Nisan Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2017 yılı Mart Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2017 yılı Şubat Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

SİGORTALI ÇALIŞAN VE ÇALIŞTIRILACAK OLAN KİŞİLERİN İŞE BAŞLAMA VE AYRILIŞI İLE İŞYERİ SİCİL NUMARASI HK.

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2017 yılı Ocak Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2016 yılı Aralık Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

JÜRİ ÜCRETİ

İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANACAKLARDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI HAKKINDA

AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE YABANCI DİL TAZMİNATI HAKKINDA DUYURU

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2016 yılı Kasım Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

İDARELERE VERİLEN DİLEKÇELER HAKKINDA GENELGE

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2016 yılı Ekim Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2016 yılı Eylül Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2016 yılı Ağustos Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2016 yılı Temmuz Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Harçsız Pasaport İşlemleri

Temiz Tükenmez Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliği eğitimi tamamlanmıştır. İlgili görseller için tıklayınız.

TODAİE Program Duyurusu

Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2016 yılı Haziran Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2016 yılı Mayıs Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2016 yılı Nisan Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Dekan Ataması

Genel Sekreter Yardımcısı Ataması

Merkez Müdür Ataması

Rektör Danışmanı

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2016 yılı Mart Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Dekan Ataması

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2016 yılı Şubat Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Yönetici Asistanlığında Protokol Yönetimi Katılımcı Listesi

Sendika Üyesi Olan Personelimizin 2016 yılı Ocak Ayı Kesilen Sendika Üye Aidat Listeleri

Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
06100 Sıhhıye/ANKARA
(0 312) 305 10 25 /(0 312) 305 24 00
Sayfa Sorumlusu: Şahin DİNÇER
pdb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Aralık 2018